ერდო ჯგუფი

“ერდო ჯგუფი” წარმოდგენს უძრავი ქონების ბაზარზე მოქმედი პროფესიონალების, ფიზიკური და იურიდიული პირების გაერთიანებას.

“ერდო ჯგუფის” წევრების დიდი ნაწილი 10-15 წელია, ზოგიერთები კი 25 წელზე მეტიც, დაკავაებულები არიან ამ საქმიანობით. შესაბამისად, “ერდო ჯგუფი” ფლობს დიდ გამოცდილებას და ინფორმაციას საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე მიმდინარე მოვლენების და ტენდენციების შესახებ.

საქმიანობა: ყიდვა-გაყიდვა, ინვესტიციები, დეველოპერული პროექტები.